เกี่ยวกับเรา

              www.herbaltreatmentguru.com  เป็นเวปไซต์ที่นำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรจากแหล่งต่างๆ เช่นตำราแพทย์แผนไทย งานวิจัย เกร็ดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน  มาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับขึ้น ภูมิปัญญาไทยดีที่สุดบรรพบุรุษของเราได้ค้นคว้าและส่งมอบเป็นมรดกของเราแล้ว  เรานำมาใช้นับว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และแบ่งปันจะทำให้สังคมเราน่าอยู่  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี  

              และขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนว่าบทความที่ทางเวปไซต์นำเสนอเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเท่านั้นความรู้ดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้แทนคำวินิจฉัยและหรือการรักษาทางการแพทย์ได้ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ทุกท่านโปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสมุนไพรเพื่อความแน่ใจก่อน