กระชาย (Finger root) สรรพคุณสมกับที่เป็นราชาแห่งสมุนไพรไทย

กระชาย (Finger root) ชื่อวิทยาศาสตร์   Boesenbergia rotunda(L.) Mansf. ชื่อท้องถิ่น  กะแอน  ละแอน (ภาคเหนือ)  ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)  ขิงทราย (อิสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    กระชายเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้  กระชายเป็นไม้ล้มลุก สูงราว 1-2...