ฝาง สมุนไพรบำรุงโลหิต แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

ฝาง ชื่อวิทยาศาสตร์                     Caesalpinia  sappan L. ชื่อวงศ์                                    Legumiosae ชื่ออื่นๆ                                   ฝางส้ม   ฝางเสน   หนามโค้ง   ขวาง  ง้าย ลักษณะทางพฤษศาสตร์     เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูงประมาณ 5 – 13...