กระเจี๊ยบแดง เป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือด

กระเจี๊ยบแดง เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือด กระเจี๊ยบแดงเรียกกันหลายชื่อ กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ย   ส้มตะเลงเครง ส้มเก็งเค็ง  หรือผักเก็งเค็ง  ลักษณะของกระเจี๊ยบแดงเป็นไม้พุ่ม ความสูงเฉลี่ย 50-180 ซม.   ซึ่งจะมีอยู่หลาย     สายพันธุ์ โดนมีลำต้นสีแดงม่วง ใบมีลักษณะเท่าฝ่ามือ มี 3 แฉกหรือ...