เทียนบ้าน เป็นสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชถอนพิษ แก้อักเสบ

สมุนไพรเทียนบ้าน ชื่อภาษาอังกฤษ  Garden Balsam หรือ Rose Balsam ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ เทียนดอก เทียนสวน เทียนไทย เทียนขาว เทียน   ลักษณะของเทียนบ้าน    สมุนไพรไทย…เทียนบ้าน เป็นสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชถอนพิษ เทียนบ้านยังมีชื่อเรียกอื่นๆว่า เทียนไทย เทียนดอก และเทียนสวน ต้นเทียนบ้านเป็นไม้ล้มลุกมีความสูงประมาณ...