มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Karonda Fruit)

มะม่วงหาวมะนาวโห่  (Karonda  Fruit) ชื่อวิทยาศาสตร์   Carissa carandas L ชื่อท้องถิ่น  (ภาคกลาง) มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่  หนามแดง  มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคเหนือ) หนามขี้แฮด (ภาคใต้) มะนาวโห่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ต้น :  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก...